Regulamin – koreański

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Firma ACH I OCH JĘZYKI OBCE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Trakt Lubelski 200, 04-766 Warszawa, NIP: 1132947317.

 

2. Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu

Konkurs będzie prowadzony na oficjalnych profilach firmy ACH I OCH JĘZYKI OBCE SP. Z O.O. platform Facebook i Instagram – Ach i Och Języki Obce oraz Ach i Och Korean w okresie od 21 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. do godziny 23:59 czasu lokalnego.

 

3. Procedura kwalifikacji do uczestnictwa w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi:

1. Polubić oficjalne profile firmy Ach i Och Języki Obce i Ach i Och Korean na Instagramie i Facebooku.

2. Udostępnić post konkursowy na swoim profilu w trybie publicznym lub w relacji.

3. Dodać komentarz pod postem konkursowym, odpowiadając na pytanie konkursowe: „Dlaczego interesujesz się Koreą i/lub językiem koreańskim? Jak zaczęła się Twoja przygoda?”

 

4. Kryteria wyboru zwycięzcy

Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową, składającą się z pracowników firmy ACH I OCH JĘZYKI OBCE sp. z o.o. Komisja oceni zgłoszenia na podstawie kreatywności i oryginalności odpowiedzi. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

 

5. Nagrody i sposób ich dostarczenia

Nagrodą w konkursie jest pakiet przedwyjazdowy PREMIUM o wartości 249 złotych oraz koreański smakołyk lub gadżet. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

6. Publikacja wyników

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu firmy XYZ na Facebooku w dniu 20 czerwca 2024 r. Zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

7. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres e-mail: konkurs@xyz.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

8. Informacje wymagane przez portale społecznościowe

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani w żaden sposób związany z portalami Facebook i Instagram. Uczestnicy konkursu zwalniają Facebook i Instagram z odpowiedzialności za wszelkie działania związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, o czym poinformuje uczestników na swoim profilu na Facebooku i Instagramie.

4. Konkurs jest konkursem wiedzy i kreatywności, a nie loterią, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Regulamin został sporządzony dnia 20 maja 2024 r.