Zapisy na lekcje języków obcych z elementami rytmiki i nie tylko

SŁUCH – EKSPRESJA – PAMIĘĆ to trzy elementy rozwijane na nowych, kompleksowych zajęciach dla dzieci w Ach i Och:

RYTMIKA plus NAUKA JĘZYKA

PRZYJMUJEMY ZAPISY!
opis zajęć poniżej

grupy wiekowe:

ANGIELSKI WTORKI CZWARTKI
2-4 13-13:45 13-13:45
5-7 14-14:45 14-14:45
2-4 15-15:45 15-15:45
5-7 16-16:45 16-16:45
HISZPAŃSKI PONIEDZIAŁKI ŚRODY
2-4 13-13:45 13-13:45
5-7 14-14:45 14-14:45
2-4 15-15:45 15-15:45
5-7 16-16:45 16-16:45

Dlaczego stymulacja muzyką i rytmem idą w parze z nauką języka? Ponieważ połączenie rytmiki i języków obcych daje możliwość wszechstronnego rozwijania komplementarnych względem siebie umiejętności. Zadania ruchowe wspomagają swobodną ekspresję w języku obcym, podczas gdy rytmizowanie treści pozwala na łatwiejsze ich zapamiętywanie, zarazem stymulując rozwój słuchu.

Zajęcia podzielone są na trzy części:

1. Rozwijanie słuchu: zadania muzyczno – ruchowe (reagowanie na zmiany w muzyce, interpretowanie ruchem piosenek)
2. Rozwijanie ekspresji: zadania na zdobycie nowych środków językowych (TPR, ang. total physical response – reagowanie całym ciałem, czyli uczenie się poprzez wykonywanie akcji)
3. Rozwijanie pamięci: zadania rytmiczno – językowe (rytmy i rymy, które łatwo wchodzą do głowy)

Zapraszamy! Zapisy do końca grudnia.