Clases de español y teatro

Naucz się z nami hiszpańskiego metodą zintegrowanej wizji Aktor-Widz: Mów i Słuchaj, Działaj i Obserwuj.

Autorska metoda nauki języków i sztuki oparta na teatrze improwizacji.

– Proces oparty na wspólnym tworzeniu, metoda zapoczątkowana przez J. L. Moreno w Wiedniu, w latach dwudziestych.
– Celem jest pobudzenie kreatywności, wzmocnienie relacji i ról społecznych.
– Polega na tym, że spontanicznie powstałe sytuacje stają się sceniczne, bez uprzedniego przygotowania.
– Nie ma podziału na widzów i aktorów w tradycyjnym rozumieniu, wszyscy uczestnicy pełnią obie z tych ról.
– Grupa osób w dowolnej przestrzeni może spotkać się aby dzielić i prezentować historie, z pomocą różnych technik improwizacji w teatrze, tańcu i muzyce; czasem z pomocą rysunku i pisma.

Wypróbuj 14/10/2017 o 13 w Ach i Och – wtęp wolny